Business Antivirus Zväčšiť

G DATA Monitorovanie siete

Nový produkt

0,00 € s DPH

Detaily

Sledujte všetky procesy v sieti - od pracovného zaťaženia serverov a klientov CPU až po úroveň tonera v tlačiarni. Náš softvér Vás informuje o možných problémoch - ešte predtým, ako môžu poškodiť Váš systém.

Vyžiadať cenovú ponuku »

Zabezpečte dostupnosť

Zabráňte výpadkom a rýchlo reagujte na nezrovnalosti v sieti.

Zistiť trendy

Vždy sledujte, ako sa rozvíjajú sub-oblasti Vašej infraštruktúry - a získajte dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu naplánovať investície.

Ušetriť čas

Riadenie IT spotrebúva menej času vďaka monitorovaniu zariadení a procesov. Vaši zamestnanci rýchlo získajú relevantné informácie.
Centralizované sledovanie celej Vašej siete

Ak sa diskový priestor zníži, ak údaje nie sú spracované správne alebo ak Váš webový obchod nie je v súčasnosti k dispozícii - dávajte pozor na tieto a ďalšie problémy pomocou bezpečného nástroja na monitorovanie siete. Náš softvér zhromažďuje údaje, ktoré pomáhajú pri zisťovaní nezrovnalostí v sieti. Štatistické vyhodnotenie na prvý pohľad ukazuje, ktoré oblasti by mohli viesť k problémom - a tým zabrániť problémom skôr, ako sa môžu vyskytnúť. V prípade núdze automaticky dostanete oznámenie prostredníctvom e-mailu.

Rozšírte svoje podnikové riešenie G DATA

G DATA Sledovanie siete je k dispozícii ako ďalší modul pre Vaše podnikové riešenie. Prihláste sa do webového informačného panela prostredníctvom našej online platformy "Centrum akcií". Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate a aké zariadenie momentálne používate: Spravujte všetky funkcie prostredníctvom prehliadača. Spojte túto cloudovú službu so serverom G DATA Management Server s prístupom do celej štruktúry klienta v Centre akcií. Zariadenia vo Vašej sieti sa rozpoznávajú automaticky.

Dashboard

Konfigurujte metriky v G DATA Action Centre, ktoré pomáhajú monitorovať hardvér, softvér a vybrané zariadenia. Jednoducho štruktúrovaný dashboard slúži ako Vaše osobné riadiace centrum, ktoré Vás udrží v aktuálnom stave.
Jednoduchý systém svetelnej signalizácie pomáha získať prehľad správ. Okrem toho nájdete v protokoloch Vaše obľúbené metriky a zmeny stavu. Na dashborde môžete rýchlo zistiť, ktoré oblasti siete vyžadujú Vašu pozornosť.

Dostupné metriky

S monitorovaním siete G DATA sledujete hardvér a softvér vo Vašej infraštruktúre, napríklad:

  • Pevné disky
  • Procesory
  • Tlačiarne
  • Router
  • Switch
  • Webové servery
  • Poštové servery
  • Databázové servery
  • a mnoho ďalších

Ako používať Monitorovanie siete G DATA

Vytvorte metrické šablóny

Vytvárajte šablóny pre časté používanie len s niekoľkými kliknutiami a používajte ich so všetkými zariadeniami, ktoré sa Vám páčia. Vyberte si z niekoľkých preddefinovaných kategórií, ako napríklad "Miestny proces", "Tlačiareň" alebo "Zariadenia SNMP". Vyberte jednu z dostupných metrík, napr. "Vnútorná pamäť používaná" alebo "Tlačiareň stavu papiera". Môžete tiež nakonfigurovať prahovú hodnotu. Ak chcete neskôr zmeniť nastavenia, všetky metriky týkajúce sa tejto šablóny sa automaticky aktualizujú.

Pridať metriky

Ak chcete vytvoriť metriku, skombinujte šablónu so zariadením. Môžete pridať niekoľko metrík naraz výberom rôznych šablón a viacerých zariadení. Môžete vybrať ľubovoľného klienta pripojeného k serverom G DATA Management.

Vyberte metriku

V zobrazení podrobností získate rozšírené informácie o vybranej metrike. Štatistiky Vám pomôžu odhaliť trendy s cieľom plánovať investície do infraštruktúry dopredu. Každá zmena stavu má vlastný záznam denníka.

E-mailové upozornenie

Prijmite e-mail, keď vykazované hodnoty prekročia alebo klesnú pod prahovú hodnotu. Hneď ste informovaní, keď napríklad Vaše servery sú preťažené alebo Váš webový obchod môže kolabovať. Takto budete môcť reagovať na nezrovnalosti vo Vašej sieti skôr, ako bude príliš neskoro, tým výrazne znížite administratívne výdavky.

Podpora 24/7

Naši vývojári a inžinieri podpory spolupracujú ruka v ruke, aby vám poskytli čo najlepšie služby

G DATA Business Solutions

Získajte viac informácií o bezpečnostných riešeniach pre firmy

Riešenia pre firmy »