Kontakt

Soft4Security, s.r.o.

Dunajská 8
811 05 Bratislava
 
Fakturační údaje:
IČO: 46355707
DIČ: 2023379325
IČ DPH: SK2023379325 
Zapsaný v Obchodnom registri Okresný súd v Bratislava SR, oddiel Sro, Vložka čislo 77124/B
 

Oddělení obchodu a partnerského prodeje
Telefón: +421 905 420 120
Email: obchod@soft4security.sk

Oddělení podpory
Email: support@soft4security.sk

Oddělení marketingu
Email: marketing@soft4security.sk

Oddělení financií
 
 
 
 
 

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Co v našich produktech G DATA najdete

Antivirus

Technologie CloseGap. Maximální ochrana pomocí proaktivní ochrany a databáze virových vzorků.

BankGuard

G DATA BankGuard 2.0 zajišťuje online platební transakce - bez potřeby instalace dodatečné aplikace.

Firewall

Bezpečný Firewall. Monitoruje všechny příchozí i odchozí spojení, chrání před DoS útoky, detekcí portů apod.

Monitoring souborů

Monitorování chování souborů. Chrání Vás před zcela novými viry.

Antispam

Integrovaná ochrana před nevyžádanou poštou. Modul pro Microsoft Outlook a POP3 a IMAP účty.

OS LINUX

Antivirus pro Linux - pracovní stanice s operačním systémem Linux jsou chráněny také.

MailSecurity

Modul MailSecurity je nezávislý na typu mailového serveru a pracuje na principu síťové brány.

Centralizovaná záloha

Modul pro centralizovanou zálohu klientských dat pomůže před rizikem ztráty dat, zálohuje data klientských stanic pravidelně a plně automaticky.

PatchManagement

Udržujte nainstalované aplikace neustále aktualizovány pomocí centrální distribuce aktualizací a bezpečnostních záplat.

Vzdálená správa

Vzdálená správa je možná z kteréhokoliv místa pomocí webrozhrania - dokonce i z mobilních zařízení.

ActiveDirectory

Podpora ActiveDirectory pro přenos existujících skupin a automatizování instalace klientů.

Centrální správa mobilů

Centrální správa mobilních zařízení s OS Android spolu s ochranou proti krádeži, kontrolou aplikací, telefonního seznamu, blokováním hovorů apod.