tal Podvodná kampaň - Tlačová správa

Podvodná kampaň - Tlačová správa

Tlačová správa

Vzhľadom na množiace sa ohlasy užívateľov mobilných telefónov Android OS na podvodné zasielanie audiotextových SMS správ, je nutné upozorniť na fakt, že sa jedná o zneužitie dobrého mena G DATA Software AG spoločnosťou z Poľska. 

Zneužitie je podvodnou banerovou reklamou, ktorá informuje užívateľa mobilného telefónu o možnom nebezpečenstva a je nutné ho odstraniť Antivírusom G DATA.  Stiahnutím  nainštalovaním v tomto prípade už vírusom, ktorý Vás vyzve na zaslanie SMS pre aktiváciu. Za spätnú SMS Vám bude zaúčtovaný poplatok cez 1,5 Eur. Následne tento vírus bude posielať SMS bez Vášho vedomia.

Žiadame, aby ste takúto banerová rekamu ignorovali a keď ste sa stali už obeťou takéhoto vírusu. Doporučujem nastaviť telefón do výrobného nastavenie. Prípadne navštíviť odborný servis.

Ďakujeme za pochopenie

Václav PAUL
konateľ spoločnosti Soft4Security, s.r.o.

 

Informácie o spoločnosti z Poľska
http://www.mobile-security.co/

 

G DATA Certified Distributor
Stránka je prevádzkovaná spoločnostťou Soft4Security, ktorá je výhradným distribútorom značky G DATA pre Česko a Slovensko.