Partner

O G DATA:

G Data Software AG, je inovatívna a rýchlo expandujúca softvérová firma, patriaca k najstarším bezpečnostným softvérovým spoločnostiam na svete. G DATA bola založená v Bochume v Nemecku v roku 1985 so špecializáciou na internetovú bezpečnosť a priekopník v oblasti anti-vírusovej ochrany. V roku 2010, spoločnosť oslávila svoje už 25. narodeniny. Počas posledných piatich rokov nezískal žiadny iný európsky dodávateľ bezpečnostného softvéru toľko ocenení na národnej i medzinárodnej úrovni ako práve G DATA. Vedúcu pozíciu v oblasti kvality tvoria výrobky G DATA kombináciou najlepších svetových bezpečnostných technológií. Bezpečnostné riešenia od G DATA sú k dispozícii vo viac ako 90 krajinách po celom svete.

 

http://www.gdatasoftware.com/uploads/pics/MEDIA_080901_KeyVisual_UeberGData_Luftbild.jpg

O G Data Security software:

  • G Data antivírové riešenia sú rozdelené pre domácnosti a malé kancelárie a pre riešenia pre business. Domáce riešenia zahŕňajú viaceré platformy ako Windows, Mac a Android.
  • Businessové riešenia tvoria Business Edície a Enterprise Edície ktoré zahrňujú aj MS Exchange Mail Security.
  • Každý produkt od G Data business prináša prídavné bezpečnostné prostriedky pre každý typ zabezpečenia a nárokov ochrany siete. Tým je možné vyhovieť rôznym požiadavkám zákazníka. Business edície: G Data riešenia pre firemné prostredie
  • Antivírový engine G Data je ocenený mnohými prestížnymi oceneniami napríklad od AV-comparatives alebo VB-100.

Partnerská Politika:

Politika Soft4Security sa zakladá výlučne na podnikaní prostredníctvom štruktúr nepriameho predaja. Táto politika je navrhnutá tak, aby pomáhala akvizícii nových partnerov v ich túžbe spolupracovať so Soft4Security ako výhradným distribútorom v regióne.

Hlavnou zložkou pri skúmaní potenciálnych partnerstiev bude poskytovanie synergických pracovných vzťahov, pokiaľ ide o zdroje, spoločných vstupov, znalosti a podporu. Partnerstvá by mali byť vzájomne prospešné pre všetkých potencionálnych participantov, rovnako ako pre koncových užívateľov.

G Data predaj

Ciele Politiky:

Cieľom Soft4Security je spolupracovať s dobre etablovanou IT spoločnosťou na dodávanie produktov G DATA prostredníctvom svojich predajných kanálov na území Slovenska a Českej republiky.

Soft4Security zabezpečí všetky potrebné kroky na prípravu a podporu nových partnerov pri dosahovaní ich požadovaného cieľa. Naše aktivity možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Vykonať všetky požadované technické školenia na prípravu personálu partnera pre pred-predajnú a po-predajnú podporu.

  • Technická podpora zahŕňajúca 1., 2. , a 3. úroveň.
  • Prieskumy trhu na stanovenie cien a propagačné akcie.
  • Online objednávkový systém, umožňujúci partnerom spracovávať svoje objednávky efektívnym spôsobom.
  • Podpora pri rozvoji obchodu.
  • PR a marketingové stimuly.

Kontaktujte nás ešte dnes pre viac informácií, online alebo priamu prezentáciu, poprípade trial licenciu na testovanie.

 

 

 

 

 

G DATA Certified Distributor
Stránka je prevádzkovaná spoločnostťou Soft4Security, ktorá je výhradným distribútorom značky G DATA pre Česko a Slovensko.